Bài Tiếng Pháp số 9: miêu tả người

Thông qua video và trang web này, bạn có thể miêu tả một ai đấy một cách đơn giản bằng tiếng Pháp (trình độ mới bắt đầu, A1). Ví dụ:

C’est un homme. = Đây là một người đàn ông.
Il a les cheveux châtains. = Anh ấy có tóc màu nâu.
Il a les yeux bleus. = Anh ấy có mắt màu xanh dương.
Il a une moustache. = Anh ấy có dia mép.

Bài học giao tiếp số 9 này nằm trong bài tiếng Pháp số 8: học cách miêu tả ngoại hình của ai đó, bài này gồm 9 video và các trang dạy kèm về giao tiếp, từ vựng, ngữ pháp và cách chia động từ.

Khi đã nắm vững kiến thức trong bài học số 9 miêu tả ai đó bằng tiếng Pháp, bạn có thể chuyển sang bài tiếp theo:

Bài tiếng Pháp số 10: tả đồ vật 

Bạn sẽ chuyển sang bài giao tiếp khác trong tiếng Pháp bằng cách click vào đây. Bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp của mình nhờ vào các bài học sau của chúng tôi:
Xem thêm  Các chữ số và các số từ 0 đến 20 bằng tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published.