Bây giờ là 8 giờ. | Học tiếng Pháp

Ngồi chơi không biết làm gì thì học tiếng Pháp thôi chứ còn chờ đợi cái điều gì nữa các bạn. Đỡ lãng phí thời gian.


Tag liên quan đến Bây giờ là 8 giờ. | Học tiếng Pháp

học tiếng pháp,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Le Petit Garçon (Donna Donna) | Claude François _ Học Tiếng Pháp Qua Bài Hát

Leave a Reply

Your email address will not be published.