chào và tạm biệt với ngôi “vous”

Nhờ video và bài viết này, các bạn sẽ học chào và tạm biệt với ngôi “vous” bằng tiếng Pháp:

1) Các bạn sẽ học chào và hỏi người khác có khoẻ không. Ví dụ: Bonjour Monsieur. Comment allez-vous ?” (“Chào ông. Ông có khoẻ không ?”).

2) Các bạn sẽ học trả lời cho câu hỏi “Comment allez-vous?” (Ông có khoẻ không ?”) và hỏi lại câu hỏi đó cho người đang trò chuyện. Ví dụ: “Merci. Je vais bien. Et vous?” (Cám ơn. Tôi khoẻ. Còn ông thế nào ?).

3) Các bạn sẽ học nói tạm biệt như ví dụ: “Au revoir. Bonne journée. (Tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành).

Để có thể chào và tạm biệt với ngôi “vous” bằng tiếng Pháp, các bạn hãy xem lại nhiều lần video này đồng thời nhắc lại thật to ngay sau giáo viên. Khi giáo viên nói : “Bonjour Monsieur. Comment allez-vous ?” (Chào ông. Ông có khoẻ không?. Các bạn hãy nói : “Bonjour Monsieur. Comment allez-vous ?”. Khi giáo viên nói : “Merci. Je vais bien. Et vous ?” (Cám ơn. Tôi khoẻ. Còn ông thế nào ?). Các bạn hãy nói : “Bonjour Monsieur. Comment allez-vous ?” ; v.v…

Nhờ video và bài viết này, các bạn sẽ có thể chào và tạm biệt với ngôi “vous” bằng tiếng Pháp. Lấy ví dụ của giáo viên trong video, các bạn có thể nói vào ban ngày:

“Bonjour Monsieur” ou “Bonjour Madame” (Chào ông hoặc Chào bà)
“Comment allez-vous ?” (Ông/Bà có khoẻ không ?)
“Je vais bien, merci. Et vous ?” (Cám ơn. Tôi khoẻ. Còn ông/bà thế nào ?)
“Je vais bien, merci. Au revoir. Bonne journée !” (Cám ơn. Tôi khoẻ. Tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành)
“Au revoir. Bonne journée.” (Tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành)

Xem thêm  Chia động từ nhóm 1 thì hiện tại trong tiếng Pháp

Và các bạn có thể nói vào buổi tối:

“Bonsoir Monsieur” ou “Bonsoir Madame” (Chào buổi tối ông hoặc Chào buổi tối bà)
“Comment allez-vous ?” (Ông/Bà có khoẻ không ?)
“Je vais bien, merci. Et vous ?” (Cám ơn. Tôi khoẻ. Còn ông/bà thế nào ?)
“Je vais bien, merci. Au revoir. Bonne soirée !” (Cám ơn. Tôi khoẻ. Tạm biệt. Chúc buổi tối tốt lành)
“Au revoir. Bonne soirée.” (Tạm biệt. Chúc buổi tối tốt lành)

Rất đơn giản và cơ bản nhưng các hành vi giao tiếp này được sử dụng hàng ngày bởi những người nói tiếng Pháp. Nắm vững các cách diễn đạt này sẽ giúp ích cho các bạn và giúp các bạn tự tin hơn.
Các bạn nên học chào và tạm biệt với ngôi “vous” bằng tiếng Pháp theo cách này : một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ quá nhiều và không cần tự đặt các câu hỏi về ngữ pháp hay chia động từ, vv..

Bài học thứ bốn về giao tiếp này nằm trong bài số 3 của tiếng Pháp : học chào và tạm biệt bằng tiếng Pháp có chứa 3 video và bài viết thêm về giao tiếp, chia động từ và ngữ pháp.

Một khi các bạn nắm vững tốt bài học thứ tư dành cho người mới học tiếng Pháp : chào và tạm biệt với ngôi “vous” bằng tiếng Pháp, các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo:

Các bạn sẽ tìm thấy các bài học về giao tiếp khác khi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp với  :

Leave a Reply

Your email address will not be published.