Chia động từ Hiện tại đơn-Số 11: Mettre/Perdre (mặc/mất)

Chia động từ Hiện tại đơn-Số 11: Mettre/Perdre (mặc/mất)


Tag liên quan đến Chia động từ Hiện tại đơn-Số 11: Mettre/Perdre (mặc/mất)

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  [FAV Chân dung nghề] Tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu - Le français est une langue de l'amour

Leave a Reply

Your email address will not be published.