Chia động từ nhóm 1 thì hiện tại trong tiếng Pháp

Để học tốt cách chia động từ kết thúc bằng đuôi ER (hay còn gọi là động từ nhóm 1) thì hiện tại theo đại từ nhân xưng chủ ngữ (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles), các bạn hãy nhắc lại sau giáo viên. Khi giáo viên nói “Je parle”, các bạn hãy nói “Je parle”. Khi giáo viên nói “Tu parles”, các bạn hãy nói: “Tu parles”. Khi giáo viên nói “Il parle”, các bạn hãy nói “Il parle”,v.v… cho đến khi “Elles parlent”. Tương tự như vậy với chia động từ “aimer”. Khi giáo viên nói “J’aime”, các bạn hãy nói “J’aime”. Khi giáo viên nói “Tu aimes”, các bạn hãy nói: “Tu aimes”. Khi giáo viên nói “Il aime”, các bạn hãy nói “Il aime”,v.v… cho đến khi “Elles aiment”. Các bạn sẽ có khả năng hiểu rõ khi nói cũng như phát âm tốt về chia động từ nhóm 1 thì hiện tại trong tiếng Pháp. Để làm tốt việc đó, các bạn hãy xem lại video nhiều lần đồng thời nhắc lại ngay sau giáo viên. Để có thể viết và đọc đúng cách chia động từ nhóm 1, các bạn hãy sao chép lại nhiều lần như dưới đây:

Ví dụ : Chia động từ “parler” thì hiện tại:

Je parle
Tu parles
Il parle / Elle parle / On parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils parlent / Elles parlent

Ví dụ : Chia động từ “aimer

J’aime
Tu aimes
Il aime / Elle aime / On aime
Nous aimons
Vous aimez
Ils aiment / Elles aiment

Xem thêm  học giới thiệu một ai đó bằng tiếng Pháp

Các bạn cũng nên học thuộc lòng cách chia động từ kết thúc bằng đuôi ER (hay còn gọi là động từ nhóm 1) thì hiện tại cả khi nói và khi viết.

Vì việc chia động từ kết thúc bằng đuôi ER (hay còn gọi là động từ nhóm 1) thay đổi theo đại từ nhân xưng chủ ngữ nên chúng tôi mời các bạn xem lại bài về các đại từ nhân xưng chủ ngữ trong tiếng Pháp. Ngoài những lời giảng bằng văn viết, bài viết còn giới thiệu cho các bạn một video giải thích cặn kẽ về các đại từ nhân xưng trong tiếng Pháp.

Để học cách sử dụng động từ nhóm 1 thì hiện tại trong bối cảnh và học cách hoàn thành các câu đơn giản với động từ nhóm 1 kết thúc bằng đuôi ER thì hiện tại, các bạn có thể nghiên cứu thêm những bài giảng tiếng Pháp như: học cách nói về sở thích của bản thân.

Một khi các bạn nắm vững tốt bài học về chia các động từ kết thúc bằng đuôi ER (động từ nhóm 1) thì hiện tại trong tiếng Pháp này, các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo :

Bài số 5 về chia động từ: bất quy tắc kết thúc bằng đuôi ER thì hiện tại trong tiếng Pháp

Các bạn sẽ tìm thấy những bài khác về chia động từ trong tiếng Pháp khi click vào đây. Các bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp thông qua:

Xem thêm  học chào và tạm biệt

Bài giảng tiếng Pháp

Bài học về giao tiếp trong tiếng Pháp

Bài học về ngữ pháp trong tiếng Pháp

Bài học về từ vựng trong tiếng Pháp

Chúng tôi thường xuyên đăng tải các nội dung mới dành cho học tiếng Pháp. Để nhận được các thông báo về các bài viết mới nhất, các bạn nhớ đăng ký kênh Youtube Flemotion: học tiếng Pháp và trang Facebook Học tiếng pháp online

Leave a Reply

Your email address will not be published.