Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 5: Ở hiệu thuốc (À la pharmacie)

Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 5: Ở hiệu thuốc (À la pharmacie)


Tag liên quan đến Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 5: Ở hiệu thuốc (À la pharmacie)

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  [Français pour Enfant] 100 từ vựng đầu tiên khi học Tiếng Pháp - Phần 4

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.