học giới thiệu về gia đình

Cùng với bài học về giao tiếp “giới thiệu gia đình mình”, từ vựng về gia đình sẽ cho phép các bạn giới thiệu các thành viên khác nhau trong gia đình : mon père = bố tôi, ma mère = mẹ tôi, mon frère = anh/em trai tôi, ma sœur = chị/em gái tôi, mon oncle = chú/bác trai tôi, ma tante = cô/dì/bác gái tôi, mon cousin = anh/em họ tôi, ma cousine = chị/em họ tôi, vv…

Xem thêm  Động vật hoang dã trong tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published.