học tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp

Bài giảng đầu tiên về tiếng Pháp dành cho trình độ bắt đầu được chia thành 9 bài học: 1 bài về giao tiếp, 2 bài về chia động từ, 5 bài về từ vựng và 1 bài về ngữ pháp. Các bạn hãy dành thời gian để nghiên cứu kĩ mỗi một video trong khi xem lại các bài học nhiều lần khi cần thiết. Đừng tìm cách học quá nhanh. Cần phải dành thời gian để nắm vững mỗi bài học trước khi chuyển sang bài tiếp theo. Nếu cần, các bạn đừng do dự xem lại các bài học trước đã xem. Với mỗi video, chúng tôi sẽ có một bài viết bổ sung để giúp các bạn học tốt hơn mỗi bài học.

Xem thêm  Các số từ 20 đến 69 bằng tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published.