Nói Tiếng Pháp: CÓ và KHÔNG

Nói Tiếng Pháp: CÓ và KHÔNG


Tag liên quan đến Nói Tiếng Pháp: CÓ và KHÔNG

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Từ vựng theo chủ đề: Cộng, trừ, nhân, chia

6 comments

  1. Học mà cườil lộn ruột. Mà bạn ơi có phsri bạn đọc nối câu cuối chỗ attention ko

  2. je suis sympathique, les journées je regarde :The Thorn Birds scens -Meggie's coming out Patty, J'ai faim de toi. (Mon Dragon sentimental)

  3. je veux apprendre les français, Plus je pense à toi ( Mon Dragons sentimental)

Leave a Reply

Your email address will not be published.