Sách nói: Suối nguồn – 13 (The Fountainhead) P.55 – P.58 – Vietnamese audiobook

—- Nghe toàn bộ các phần đã đọc tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaarNpgjmaPY1T4-Wd1xhXybf97fOkmam

—- Tiểu thuyết văn học
Tác giả: Ayn Rand
Nhà xuất bản Trẻ
(từ trang 55 – trang 58)


Tag liên quan đến Sách nói: Suối nguồn – 13 (The Fountainhead) P.55 – P.58 – Vietnamese audiobook

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,The fountainhead,suối nguồn,sách nói,audio,book

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  [Truyện dịch] Túm lông - TOUFDEPOIL (Giọng đọc tiếng Pháp)

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.