Sách nói: Suối nguồn – 14 (The Fountainhead) P.58- P.63 – Vietnamese audiobook

—- Nghe toàn bộ các phần đã đọc tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaarNpgjmaPY1T4-Wd1xhXybf97fOkmam

—- Tiểu thuyết văn học
Tác giả: Ayn Rand
Nhà xuất bản Trẻ
(từ trang 58 – trang 63)


Tag liên quan đến Sách nói: Suối nguồn – 14 (The Fountainhead) P.58- P.63 – Vietnamese audiobook

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,the fountainhead,suối nguồn,sách nói,tiểu thuyết,đọc sách,audio book

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Sách nói: Tiểu thuyết Suối nguồn - 27 (The Fountainhead) - Vietnamese audiobook

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.