Sách nói: Suối nguồn – 5 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

—-Nghe toàn bộ các phần đã đọc tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaarNpgjmaPY1T4-Wd1xhXybf97fOkmam

—- Tiểu thuyết văn học
Tác giả: Ayn Rand
Nhà xuất bản Trẻ


Tag liên quan đến Sách nói: Suối nguồn – 5 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Sách nói: Suối nguồn - 34 (The Fountainhead) - Vietnamese audiobook

Leave a Reply

Your email address will not be published.