Sách nói: Tiểu thuyết Suối nguồn – 17 (The Fountainhead) P.73- P.81 – Vietnamese audiobook

Mời bạn nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết văn học Suối nguồn.
—- Nghe toàn bộ các phần đã đọc tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaarNpgjmaPY1T4-Wd1xhXybf97fOkmam

—- Đăng ký (Subscribe) để nhận được thông báo khi có phần tiếp theo

—- Tiểu thuyết văn học
Tác giả: Ayn Rand
Nhà xuất bản Trẻ
(từ trang 73 – trang 81)

– Laendler in C Minor Hess 68 par Kevin MacLeod est distribué sous la licence Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source : http://incompetech.com/music/royalty-free/?keywords=laendler&Search=Search


Tag liên quan đến Sách nói: Tiểu thuyết Suối nguồn – 17 (The Fountainhead) P.73- P.81 – Vietnamese audiobook

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,tiểu thuyết,đọc sách,audio book,the fountainhead,suối nguồn,ayn rand,sách,sách nói

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  API - IPA - Bảng chữ cái Phiên Âm Tiếng Pháp (Phần 1 - Phụ Âm)

2 comments

  1. Họ nói trên youtube hiện tại có 2 phiên bản Suối Nguồn, nhưng với mình thì chỉ có mỗi giọng đọc này thôi <3.

Leave a Reply

Your email address will not be published.