Sách nói: Tiểu thuyết Suối nguồn – 18 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

– Có những thứ cảm xúc đặc biệt chỉ đến khi đọc lên thành tiếng, tưởng như cảm xúc của mình chính là cảm xúc của nhân vật vậy…

– Mời bạn nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết văn học Suối nguồn.
—- Nghe toàn bộ các phần đã đọc tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaarNpgjmaPY1T4-Wd1xhXybf97fOkmam

—- Đăng ký (Subscribe) để nhận được thông báo khi có phần tiếp theo

—- Tiểu thuyết văn học
Tác giả: Ayn Rand
Nhà xuất bản Trẻ

– Laendler in C Minor Hess 68 par Kevin MacLeod est distribué sous la licence Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source : http://incompetech.com/music/royalty-free/?keywords=laendler&Search=Search


Tag liên quan đến Sách nói: Tiểu thuyết Suối nguồn – 18 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,tiểu thuyết,văn học,suối nguồn,the fountainhead,ayn rand,audio book,sách nói

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Linh tinh lang tang ^^

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.