Sách nói: Tiểu thuyết Suối nguồn – 28 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

– Mời bạn nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết văn học Suối nguồn (trang 137-142).
—- Nghe toàn bộ các phần đã đọc tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaarNpgjmaPY1T4-Wd1xhXybf97fOkmam

—- Đăng ký (Subscribe) để nhận được thông báo khi có phần tiếp theo:

—- Tiểu thuyết văn học
Tác giả: Ayn Rand
Nhà xuất bản Trẻ


Tag liên quan đến Sách nói: Tiểu thuyết Suối nguồn – 28 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,tiểu thuyết,văn học,suối nguồn,the fountainhead,ayn rand,sách nói

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  API - IPA - Bảng chữ cái Phiên Âm Tiếng Pháp (Phần 1 - Phụ Âm)

Leave a Reply

Your email address will not be published.