[Sách nói] Tu trong công việc - Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm - Lời giới thiệu

[Sách nói] Tu trong công việc – Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm – Lời giới thiệu

“Trong cuốn sách này, Hòa thượng Thánh Nghiêm chia sẻ về việc ứng dụng trí tuệ của giáo lí Phật giáo vào đời sống, nói rõ cho chúng ta biết về ý nghĩa của công việc, nghệ thuật làm việc, phương pháp ứng xử trong giao tiếp cũng như một số nguyên tắc hợp tác đoàn thể, đề xuất quan điểm tìm việc theo tinh thần “tuỳ thuận nhân duyên” để giảm bớt áp lực trong quá trình tìm kiếm việc làm, lấy “cạnh tranh lành mạnh” thay thế cho cạnh tranh một mất một còn mang đậm “động vật tính”; lấy “nghệ thuật chỉnh dây đàn” theo tinh thần trung đạo không rơi vào cực đoan để giữ thăng bằng tâm lí trong cuộc sống. Cuối cùng, hòa thượng còn đưa ra sáu nguyên tắc chung sống hoà thuận, sáu nguyên tắc đó cũng là sáu nguyên tắc đã giúp đức Phật “thống lí đại chúng (thống lĩnh và quản lí đại chúng) thích hợp.”

Bất luận bạn là người đang đi tìm việc hay là người đã có việc làm ổn định, bạn là doanh nhân, trưởng phòng hay người sáng nghiệp… đều có thể tìm thấy được nhiều điều gợi mở bổ ích trong cuốn sách này!”
Bản quyền tiếng Việt: Thái Hà Books
Nhà xuất bản Phương Đông


Tag liên quan đến [Sách nói] Tu trong công việc – Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm – Lời giới thiệu

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,tu trong công việc,audiobook,sách nói,hòa thượng,thích thánh nghiêm

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Sách nói: Suối nguồn - 11 (The Fountainhead) P.44 - P.50 - Vietnamese audiobook

Leave a Reply

Your email address will not be published.