List/Grid Tag Archives: Tiếng pháp giao tiếp

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 4B: Modifier une réservation

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 4B: Modifier une réservation

Học tiếng pháp giao tiếp cùng Tieng phap online. Đây là những bài giao tiếng pháp trình độ Intermédiaire. Với những bài học thế này sẽ giúp các bạn luyện tập giao tiếp… Read more »

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 4A: Réserver

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 4A: Réserver

Học tiếng pháp giao tiếp cùng Tieng phap online. Đây là những bài giao tiếng pháp trình độ Intermédiaire. Với những bài học thế này sẽ giúp các bạn luyện tập giao tiếp… Read more »

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 3B: Au restaurant

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 3B: Au restaurant

Học tiếng pháp giao tiếp cùng Tieng phap online. Đây là những bài giao tiếng pháp trình độ Intermédiaire. Với những bài học thế này sẽ giúp các bạn luyện tập giao… Read more »

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 3A: Passer une commande

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 3A: Passer une commande

Học tiếng pháp giao tiếp cùng Tiengphaponline. Đây là những bài giao tiếp tiếng pháp trình độ Intermédiaire. Với những bài học thế này sẽ giúp các bạn luyện tập… Read more »

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 2B: Parler des quantités

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 2B: Parler des quantités

Acheter du tissu Học tiếng pháp giao tiếp qua các tình huống hội thoại trong đời sống hằng ngày sẽ giúp các bạn hình dung được cách diễn đạt tiếng… Read more »

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 2A: Parler des quantités

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 2A: Parler des quantités

UN KILO DE CERISES Hoc tieng phap qua các tình huống giao tiếp tiếng pháp có thực trong đời sống hằng ngày vừa giúp các bạn trau dồi vốn từ… Read more »

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 1B: Demander des articles, des produits

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 1B: Demander des articles, des produits

Trong bài học này các bạn sẽ học cách mua báo, bánh mì, bánh ngọt và cách hỏi giá tiền như thế nào. Hơn nữa sau mỗi bài học là… Read more »

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 1A: Demander des articles, des produits

Học tiếng pháp giao tiếp Bài 1A: Demander des articles, des produits

UNE TARTE, S’IL VOUS PLAÎT Nhằm giúp các bạn giao tiếp tiếng pháp tốt. Học tiếng pháp online sẽ gửi tới các bạn các bài luyện giao tiếp tiếng pháp…. Read more »

© 7447 Học Tiếng Pháp | Ngữ Pháp Tiếng Pháp. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by TIENGPHAPONLINE.