Tiếng Pháp ngoài lề-Số 10: Lúc nào thì S đọc là /s/, /z/ ✔

Tiếng Pháp ngoài lề-Số 10: Lúc nào thì S đọc là /s/, /z/ ✔


Tag liên quan đến Tiếng Pháp ngoài lề-Số 10: Lúc nào thì S đọc là /s/, /z/ ✔

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Học tiếng Pháp trong 8 ngày # 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.