Tiếng Pháp ngoài lề-Số 4: Phát âm "U" trong Tiếng Pháp ✔

Tiếng Pháp ngoài lề-Số 4: Phát âm "U" trong Tiếng Pháp ✔


Tag liên quan đến Tiếng Pháp ngoài lề-Số 4: Phát âm "U" trong Tiếng Pháp ✔

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Từ vựng theo chủ đề: Các bữa ăn

One comment

  1. TRong tiếng pháp đọc chữ 'r' với 'u' khó quá trời. Mình đọc 10 lần khác nhau cả 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published.