Tính từ miêu tả trong tiếng pháp

Chú ý, đối với miêu tả tóc, chúng ta có thể dùng :“Il a les cheveux blonds;” và  “Elle a les cheveux blonds.”. Trong trường hợp này, tính từ miêu tả “blond” hiệp giống và số với danh từ “cheveux” ở giống đực số nhiều. Do đó, chúng ta thêm “s” sau tính từ “blond” = “blonds”. Chúng ta cũng nói: “Il a les cheveux bruns.”, “Elle a les cheveux bruns.”, “Il a les cheveux roux.” et “Elle a les cheveux roux.”.

Chú ý, đối với màu hạt dẻ, không thêm “s” khi ở số nhiều. Chính vì vậy, đôi mắt “yeux”  là số nhiều của từ  “oeil” số ít, chúng ta viết : “Il a les yeux marron.” và “Elle a les yeux marron.”; không thêm  “s” sau từ marron.

Để nâng cao kiến thức bài học ngữ pháp về tính từ miêu tả này, các bạn theo khoá học tiếng pháp : học miêu tả ngoại hình và khoá học tiếng pháp: học miêu tả người.

Một khi bạn nắm vững bài học ngữ pháp về tính từ miêu tả này, bạn có thể qua bài giảng tiếng pháp sau đây:

Bài học ngữ pháp số 10 : So sánh (hơn, kém, bằng, cũng như) trong tiếng pháp

Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học ngữ pháp khác bằng cách nhấp chuột vào đây. Như vậy, bạn có thể hoàn thiện việc học tiếng pháp của mình nhờ vào :

Các bài giảng tiếng pháp

Bài học giao tiếp bằng tiếng pháp

Bài học chia động từ tiếng pháp

Bài học từ vựng tiếng pháp

Xem thêm  Các bộ phận trên cơ thể và khuôn mặt trong tiếng Pháp

Chúng tôi thường xuyên đăng các bài học mới. Để có thông tin về bài đăng mới, hãy truy cập vào Youtube Flemotion : apprendre le français và vào trang Facebook Học tiếng pháp online

Leave a Reply

Your email address will not be published.