Trạng từ tần số trong tiếng pháp

Để đơn giản việc sử dụng trạng từ tần số trong tiếng pháp, chúng ta có thể nói rằng một việc nào đó diễn ra trong thời gian :

– 100 %, chúng ta sử dụng từ “toujours” (luôn luôn)
– 75 %, chúng ta sử dụng từ “souvent” ( thường xuyên)
– 50 %, chúng ta sử dụng từ “parfois” (thỉnh thoảng)
– 25 %, chúng ta sử dụng từ “rarement” (hiếm khi)
– 0 %, chúng ta sử dụng từ “jamais” (không bao giờ)

Các trạng từ tần số đứng sau động từ:  động từ + trạng từ. Ví dụ :

– Với từ “toujours” : “Je vais toujours chez mes parents le dimanche.” = “Tôi luôn luôn đến nhà bố mẹ tôi vào chủ nhật.”
– Với từ “souvent” : “Je vais souvent au restaurant.” = “Tôi thường xuyên đến nhà hàng.”
– Với từ “parfois” : “Je vais parfois au cinéma.” = “Tôi thỉnh thoảng đi xem phim.”
– Với từ “rarement” : “Je lis rarement un livre.” = “Tôi hiếm khi đọc sách.”
– Với từ “jamais” : “Je ne fais jamais de sport.” = “Tôi không bao giờ chơi thể thao.”

Để nâng cao kiến thức về bài học ngữ pháp này về trạng từ tần số, các bạn theo khoá học tiếng pháp : học nói về sở thích của mình.

Một khi bạn nắm vững bài học tiếng pháp về trạng từ tần số trong tiếng pháp, bạn có thể qua bài giảng tiếng pháp sau đây:

Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học ngữ pháp khác bằng cách nhấp chuột vào đây. Như vậy, bạn có thể hoàn thiện việc học tiếng pháp của mình nhờ vào :
Xem thêm  Các loại rau củ trong tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published.