tự giới thiệu bằng tiếng Pháp

Nhờ video và bài viết này, các bạn sẽ học cách tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp:

1) Các bạn sẽ học các cách chào như “Bonjour”. (Xin chào)

2) Các bạn sẽ học nói các bạn tên là gì. Nghĩa là các bạn giới thiệu tên của mình. Ví dụ: “Je m’appelle Thomas.” (Tôi tên là Thomas)

3) Các bạn sẽ học để nói tuổi của mình. Ví dụ: “J’ai 26 ans.” (Tôi 26 tuổi).

4) Các bạn sẽ học để nói về quốc tịch của mình. Ví dụ: “Je suis américain.” (Tôi là người Mỹ)

5) Các bạn sẽ học để nói các bạn sống ở đâu. Nghĩa là giới thiệu nơi ở của các bạn. Ví dụ: “J’habite à New-York.” (Tôi sống ở New York)

6) Các bạn sẽ học để giới thiệu công việc của mình. Nghĩa là giới thiệu về nghề nghiệp mà các bạn đang làm. Ví dụ : “Je suis docteur.” (Tôi là bác sĩ).

Để có khả năng tự giới thiệu tốt về bản thân bằng tiếng Pháp, các bạn hãy xem lại nhiều lần video này đồng thời nhắc lại thật to ngay sau giáo viên. Khi giáo viên nói: “Bonjour, Je m’appelle Thomas.” (Xin chào, tôi tên là Thomas). Các bạn hãy nói: “Bonjour, Je m’appelle (tên của các bạn).”. Khi giáo viên nói: “J’ai 26 ans” (Tôi 26 tuổi). Các bạn hãy nói: “J’ai (tuổi của các bạn) ans.”, vv…

Nhờ video và bài viết này, các bạn sẽ có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp. Các bạn có thể nói:

Xem thêm  Luyện thi DELF B1 online

Bonjour, (Xin chào,)

Je m’appelle (votre prénom). (Tôi tên là (tên của các bạn)
J’ai (votre âge) ans. (Tôi (tuổi của các bạn)
Je suis (votre nationalité). (Tôi là người (quốc tịch của các bạn)
J’habite à (votre ville). Tôi sống ở (nơi ở của các bạn)
Je suis (votre métier). Tôi là (nghề nghiệp của các bạn)

Như theo ví dụ mà giáo viên trong video đưa ra:

Bonjour, (Xin chào)
Je m’appelle Thomas. (Tôi tên là Thomas)
J’ai 26 ans. (Tôi 26 tuổi)
Je suis français. (Tôi là người Pháp)
J’habite à Paris. (Tôi sống ở Paris)
Je suis professeur de français. (Tôi là giáo viên dạy tiếng Pháp)

Các bạn nên học theo cách này để tự giới thiệu bản thân một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ quá nhiều và không cần tự đặt các câu hỏi về ngữ pháp hay chia động từ, vv…

Một khi mà các bạn biết tự giới thiệu đơn giản về bản thân thì sẽ rất dễ cho các bạn để biết một ai đó trong khi thêm “Et toi?”. Chúng ta lấy ví dụ của giáo viên : 

Bonjour,
Je m’appelle Thomas. Et toi ? Người đối thoại sẽ trả lời : Je m’appelle (tên của người đó).
J’ai 26 ans. Et toi ?  Người đối thoại sẽ trả lời : J’ai (tuổi của người đó) ans.
Je suis français. Et toi ? Người đối thoại sẽ trả lời : Je suis (quốc tịch của người đó).
J’habite à Paris. Et toi ? Người đối thoại sẽ trả lời : J’habite à (nơi ở của người đó).
Je suis professeur de français. Et toi ? Người đối thoại sẽ trả lời : Je suis (nghề nghiệp của người đó)

Xem thêm  Cấu trúc giới thiệu trong tiếng pháp

Bài học đầu tiên về giao tiếp này nằm trong bài số 1 của tiếng Pháp : học tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp có chứa 8 video và bài viết thêm về chia động từ, từ vựng và ngữ pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.