Từ vựng theo chủ đề: Vật nuôi trong nhà

Từ vựng theo chủ đề: Vật nuôi trong nhà


Tag liên quan đến Từ vựng theo chủ đề: Vật nuôi trong nhà

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Tiếng Pháp cơ bản-Bài 2-Phần 2: Tiếng Pháp ở quanh ta ✔

3 comments

  1. merci AD , thêm nhiều nữa đi AD , đồ dùng trong nhà bếp ấy .

Leave a Reply

Your email address will not be published.