62 P.360 – P.370

—- Nhạc intro & outro: Elgar, Salut D’Amour, Ofra Harnoy


Tag liên quan đến 62 P.360 – P.370

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,tiểu thuyết,văn học,suối nguồn,ayn rand,the fountainhead,audiobook,sách nói

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

5 comments

  1. Càng ngày càng hấp dẫn , cá rằng mua sách đọc ko cảm nhận hay bằng nghe bạn này đọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *