Các loại quả trong tiếng Pháp

Nhờ video này, bạn sẽ học được các từ chỉ các loại quả cơ bản nhất trong tiếng Pháp. Để hiểu rõ được từ vựng về các loại quả khi nghe và phát âm đúng, hãy xem thật nhiều lần video bên dưới và nhắc lại thật to theo giáo viên. Khi giáo viên nói “la pomme”, hãy nói “la pomme”, khi giáo viên nói “l’orange”, hãy nói “l’orange”. Khi giáo viên nói “la poire”, hãy nói “la poire”,… Như vậy, bạn sẽ có khả năng hiểu cách nói các từ này và phát âm tốt các từ chỉ các loại quả trong tiếng Pháp. Để làm được, hãy xem nhiều lần video và đồng thời nhắc lại thật to mỗi từ chỉ các loại quả theo giáo viên.

Để hiểu rõ cách viết các từ về các loại quả và để viết đúng, hãy chép lại nhiều lần danh sách dưới đây. Bạn có thể sử dụng hình ảnh của video để hiểu nghĩa của mỗi từ này. Sau đây là danh sách các loại hoa quả đã được giới thiệu trong video (theo trật tự thời gian):

– la pomme
– l’orange
– la poire
– la banane
– l’ananas
– les cerises
– la tomate
– le citron
– l’abricot
– la framboise
– la mangue
– le melon
– la pastèque
– la pêche
– le raisin

Để hiểu sâu hơn nữa bài học từ vựng về các loại quả trong từng bối cảnh và học cách nói các câu đơn giản bằng cách sử dụng các từ vựng về các loại quả, bạn có thể học một buổi học tiếng Pháp sau học cách đi chợ.

Xem thêm  Từ vựng về trang phục trong tiếng Pháp

Một khi bạn đã nắm vững bài học từ vựng về các loại quả bằng tiếng Pháp, bạn có thể chuyển sang bài học về từ vựng sau:

Bạn sẽ chuyển sang bài học về từ vựng khác trong tiếng Pháp bằng cách click vào đây. Bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp của mình nhờ vào các bài học sau của chúng tôi:

Leave a Reply

Your email address will not be published.