Các loại rau củ trong tiếng Pháp

Nhờ video này, bạn sẽ học được các từ chỉ các loại rau củ cơ bản nhất trong tiếng Pháp. Để hiểu rõ được từ vựng về các loại rau củ khi nghe và phát âm đúng, hãy xem thật nhiều lần video bên dưới và nhắc lại thật to theo giáo viên. Khi giáo viên nói “la carotte”, hãy nói “la carotte”, khi giáo viên nói “l’aubergine”, hãy nói “l’aubergine”. Khi giáo viên nói “le concombre”, hãy nói “le concombre”,… Như vậy, bạn sẽ có khả năng hiểu cách nói các từ này và phát âm tốt các từ chỉ rau củ trong tiếng Pháp. Để làm được, hãy xem nhiều lần video và đồng thời nhắc lại thật to mỗi từ chỉ rau củ theo giáo viên.

Để hiểu rõ cách viết các từ về rau củ và để viết đúng, hãy chép lại nhiều lần danh sách dưới đây. Bạn có thể sử dụng hình ảnh của video để hiểu nghĩa của mỗi từ này. Sau đây là danh sách các loại rau củ đã được giới thiệu trong video (theo trật tự thời gian):

– la carotte
– l’aubergine
– le concombre
– le haricot
– la salade
– la pomme de terre
– le poivron
– la courgette

Để hiểu sâu hơn nữa bài học từ vựng về các loại rau củ trong từng bối cảnh và học cách nói các câu đơn giản bằng cách sử dụng các từ vựng về rau củ, bạn có thể học một buổi học tiếng Pháp sau học cách đi chợ.

Xem thêm  Giới từ chỉ nơi chốn trong tiếng pháp

Một khi bạn đã nắm vững bài học từ vựng về các loại rau củ trong tiếng Pháp, bạn có thể chuyển sang bài học về từ vựng sau:

Bạn sẽ chuyển sang bài học về từ vựng khác trong tiếng Pháp bằng cách click vào đây. Bạn cũng có thể hoàn thiện việc học tiếng Pháp của mình nhờ vào các bài học sau của chúng tôi:

Leave a Reply

Your email address will not be published.