Các trạng thái cảm xúc trong tiếng Pháp

Biết các từ chỉ cảm xúc là rất cần thiết trong trình độ bắt đầu (trình độ A1). Trong video nầy, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 9 cảm xúc cơ bản: niềm vui, tức giận, nỗi buồn, sợ hãi, tình yêu, ngạc nhiên, mệt mỏi, chán ghét và sự căng thẳng. Với mỗi trạng thái cảm xúc, chúng tôi sẽ đưa một hoặc hai ví dụ để các bạn có thể thể hiện dễ dàng hơn cảm xúc của các bạn.

Trong video dưới đây, các bạn sẽ học từ vựng về 9 trạng thái cảm xúc và cách diễn tả các cảm xúc này trong tiếng Pháp:

Xem thêm  học cách đặt các câu hỏi đóng

Leave a Reply

Your email address will not be published.