Chia động từ Hiện tại đơn-Số 9: Offrir/Ouvrir (Tặng/Mở)

Chia động từ Hiện tại đơn-Số 9: Offrir/Ouvrir (Tặng/Mở)


Tag liên quan đến Chia động từ Hiện tại đơn-Số 9: Offrir/Ouvrir (Tặng/Mở)

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 4: Ở sân bay (À l'aéroport)

Leave a Reply

Your email address will not be published.