Chia động từ ở Hiện tại đơn-Số 15: Falloir/Pleuvoir (Phải/Mưa)

Chia động từ ở Hiện tại đơn-Số 15: Falloir/Pleuvoir (Phải/Mưa)


Tag liên quan đến Chia động từ ở Hiện tại đơn-Số 15: Falloir/Pleuvoir (Phải/Mưa)

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Vlog 1: Mình đã làm clip như thế nào?

2 comments

  1. Clip của anh hay quá chừng
    Mong anh ra nhìu coip hơn ạ
    Em cảm ơn rất nhiều luôn ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *