Đại từ nhấn mạnh (moi, toi, lui…) trong tiếng pháp

Ví dụ : Câu sau với hai đại từ chủ ngữ “Je” et “tu” :

“Je parle et tu manges.” = “Tôi nói và bạn ăn.”

Để nhấn mạnh chủ ngữ “Je” = “Tôi ” và “tu” = “bạn”, các bạn sử dụng đại từ nhấn mạnh (đại từ nhấn mạnh màu đỏ) :

Moi, je parle et toi, tu manges.”

Vài ví dụ khác để nhấn mạnh các đại từ chủ ngữ khác (đại từ nhấn mạnh màu đỏ)

1) Tu es français ? Moi ? Oui, je suis français. = Bạn là người pháp à? Tôi à? Vâng, tôi  là người pháp.

2) Elle, elle a un chat et lui, il a un chien. = Cô ấy, cô ấy có một con mèo và anh ấy, anh ấy có một con chó.

3) Moi, je parle anglais et eux, ils parlent français. = Tôi, tôi nói tiếng pháp và các anh ấy,  các anh ấy nói tiếng pháp.

4) Nous, nous ne parlons pas anglais. = Chúng tôi, chúng tôi không nói tiếng anh.

Một khi bạn nắm vững bài học tiếng pháp về đại từ nhấn mạnh này, bạn có thể qua bài giảng tiếng pháp sau đây:

Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học ngữ pháp khác bằng cách nhấp chuột vào đây. Như vậy, bạn có thể hoàn thiện việc học tiếng pháp của mình nhờ vào :
Xem thêm  Từ vựng về lớp học trong tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published.