[FRENCH LAND] Luyện nghe tiếng Pháp: Qu'est-ce que vous auriez fait?

[FRENCH LAND] Luyện nghe tiếng Pháp: Qu'est-ce que vous auriez fait?

Fanpage:
Học tiếng Pháp từ cơ bản đến nâng cao:
https://www.facebook.com/hoctiengphapcobannangcao/?fref=ts
Biomedera:
https://www.facebook.com/Biomedera/?fref=ts


Tag liên quan đến [FRENCH LAND] Luyện nghe tiếng Pháp: Qu'est-ce que vous auriez fait?

học tiếng pháp,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Phát âm Tiếng Pháp cho người bắt đầu-Bài 4: Âm đuôi "ion"

3 comments

 1. Một số từ vựng:
  1. À (ma) place = Ở vị trí của tôi, nếu là tôi
  2. Le commissariat de police = Đồn cảnh sát
  3. Délicat(e) (adj) = Khó xử
  -> Une situation délicate = Một tình huống khó xử
  4. S'accompagner (v) qq1 = Đi với ai
  5. Assurer (v) = Đảm bảo
  6. Être impressionné(e) = Bị ấn tượng
  7. En tout cas = Dù thế nào đi nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published.