Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 4: Ở sân bay (À l'aéroport)

Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 4: Ở sân bay (À l'aéroport)


Tag liên quan đến Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 4: Ở sân bay (À l'aéroport)

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Tôi thích màu hồng và xanh dương. | Học tiếng Pháp

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.