How to pronounce "On" in french - Le son "on"

How to pronounce "On" in french – Le son "on"


Tag liên quan đến How to pronounce "On" in french – Le son "on"

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Chúng tôi làm việc ở cửa hàng sách. | Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published.