http://www.hoctiengphap.fr/cac-cua-hang-thuong-mai-trong-tieng-phap.html</loc>

http://www.hoctiengphap.fr/cac-cua-hang-thuong-mai-trong-tieng-phap.html

Xem thêm  Các bộ phận trên cơ thể và khuôn mặt trong tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published.