Nghề nghiệp và các nghề liên quan đến sức khoẻ trong tiếng Pháp

Nhờ video này, bạn sẽ học được các từ chỉ các nghề về sức khoẻ cơ bản nhất trong tiếng Pháp. Để hiểu rõ được từ vựng về các nghề liên quan đến sức khoẻ khi nghe và để phát âm đúng, hãy xem thật nhiều lần video bên dưới và nhắc lại thật to theo giáo viên. Khi giáo viên nói “un infirmier”, hãy nói “un infirmier”, khi giáo viên nói “une infirmière”, hãy nói “une infirmière”. Khi giáo viên nói “un ambulancier”, hãy nói “un ambulancier”,… Như vậy, bạn sẽ có khả năng hiểu cách nói các từ này và phát âm tốt các từ chỉ các nghề liên quan đến sức khoẻ trong tiếng Pháp. Để làm được, hãy xem nhiều lần video và đồng thời nhắc lại thật to mỗi từ chỉ các nghề liên quan đến sức khoẻ theo giáo viên.

Để hiểu rõ cách viết từ về các nghề liên quan đến sức khoẻ và để viết đúng, hãy chép lại nhiều lần danh sách dưới đây. Bạn có thể sử dụng hình ảnh của video để hiểu nghĩa của mỗi từ này. Sau đây là danh sách các nghề đã được giới thiệu trong video (theo trật tự thời gian):

Xem thêm  Tính từ miêu tả trong tiếng pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *