Những con vật nuôi trong tiếng Pháp

Nhờ video này, bạn học được từ vựng về các con vật nuôi quen thuộc nhất trong tiếng Pháp. Để hiểu rõ từ vựng về các con vật nuôi này khi nói và để phát âm tốt các từ này, hãy xem video nhiều lần và đồng thời nhắc lại rõ ràng theo giáo viên. Khi giáo viên nói “un chat”, hãy nói “un chat”. Khi giáo viên nói “un lapin”, hãy nói “un lapin”. Khi giáo viên nói “un poisson”, hãy nói “un poisson”, …

Để hiểu rõ từ vựng về các con vật khi viết và để viết được các từ này, hãy viết đi viết lại nhiều lần. Hãy sử dụng các hình ảnh trong video để hiểu được cách viết về mỗi vật nuôi. Sau đây là danh sách các con vật nuôi được giới thiệu trong video (theo trật tự xuất hiện):

– un chat
– un lapin
– un poisson
– une souris
– une tortue
– un chien
– un oiseau

Duới đây là phần dịch tiếng Việt cho từ vựng về những con vật nuôi trong tiếng Pháp được giới thiệu trong video và trong danh sách ở trên:

Xem thêm  chào và tạm biệt với ngôi "tu"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *