nói về sở thích bản thân

Thông qua video và bài viết này, các bạn sẽ có khả năng biết nói về sở thích của bản thân một cách đơn giản bằng tiếng Pháp (với trình độ bắt đầu, trình độ A1). Các bạn sẽ học nói về sở thích bản thân khi dùng ba động từ : aimer, adorer và détester.

Khi các bạn yêu/thích một ai đó, một cái gì, một điều gì, các bạn có thể nói : ‘‘J’aime (…).’’ = ‘‘ Tôi yêu/thích…’’ Ví dụ :

Je t’aime. = Anh yêu em.

J’aime le chocolat. = Tôi thích sôcôla.

J’aime bien lire des livres. = Tôi khá thích đọc sách.

J’aime beaucoup écouter de la musique. = Tôi thích nghe nhạc lắm.

Khi các bạn không yêu/thích một ai đó, một cái gì, một điều gì, các bạn có thể nói : ‘‘Je n’aime pas (…).’’ = ‘‘ Tôi không yêu/không thích…’’ Ví du :

Je ne t’aime pas. = Anh không yêu em.
Je n’aime pas le chocolat. = Tôi không thích sôcôla.
Je n’aime pas du tout regarder la télé. = Tôi không thích xem ti vi một chút nào.

Khi các bạn rất thích/mê/yêu mến một cái gì, một điều gì, các bạn có thể nói : ‘‘J’adore (…).’’ = ‘‘ Tôi rất thích/Tôi mê/Tôi yêu mến…’’ Ví dụ :

J’adore les animaux. = Tôi rất thích động vật.

Khi các bạn hoàn toàn không thích một cái gì, một điều gì, các bạn có thể nói : ‘‘Je déteste (…).’’ = ‘‘ Tôi ghét…’’ Ví dụ :

Je déteste les serpents. = Tôi ghét rắn.

Tóm lại :

Xem thêm  So sánh (plus, moins, aussi, autant) trong tiếng pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *