Phát âm số đếm từ 1 đến 20 thật chuẩn | Tiếng Pháp | Les nombres cardinaux de 1 à 20 en français

Chia sẻ với các bạn clip ngắn cách đọc các số đếm từ 1-20 trong tiếng Pháp, trích từ giáo trình tiếng Pháp Chi soạn cho các bạn nha.

Chúc các bạn học vui ^^

———————
▪️ Lớp Phát âm tiếng Pháp cùng Chi: cung cấp kiến thức phát âm, các bài luyện phát âm căn bản, sửa lỗi… : https://docs.google.com/forms/d/15EFfSenQNjQffezQC2yUYpSdhThIEbxQDuCG1Df9qBk/edit?usp=drivesdk

▪️ Fanpage: https://www.facebook.com/PhatAmTiengPhap/

▪️ Contact với Chi: https://www.facebook.com/linhchi2010/

——————-

#tiếng #Pháp #tiếng_Pháp #alphabet #francais #français #phát_âm #chuẩn #tiengphap #prononcer #bon_accent #bảng_chữ_cái #bangchucaitiengPhap

——————–
Bản nhạc intro: Jazz In Paris (Media Right Productions)
———–
#intonation #français #âm_điệu #tiếng_Pháp #nombres #cardinaux #1_à_20


Tag liên quan đến Phát âm số đếm từ 1 đến 20 thật chuẩn | Tiếng Pháp | Les nombres cardinaux de 1 à 20 en français

học tiếng pháp,nombres cardinaux,francais,français,tiếng Pháp,số đếm

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

7 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *