Phát âm Tiếng Pháp cho người bắt đầu- Bài 2: Chữa bài tập của bài 1

Phát âm Tiếng Pháp cho người bắt đầu- Bài 2: Chữa bài tập của bài 1


Tag liên quan đến Phát âm Tiếng Pháp cho người bắt đầu- Bài 2: Chữa bài tập của bài 1

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Phát âm Tiếng Pháp cho người bắt đầu-Bài 4: Âm đuôi "ion"

3 comments

  1. Ban oi.ban Co the cho Minh mot it Cau tieng phap can thiet o san bay duoc khong?

Leave a Reply

Your email address will not be published.