Phủ định (la négation ne … pas) trong tiếng pháp

Trong tiếng pháp, câu khẳng định có cấu trúc như sau: chủ ngữ + động từ + bổ ngữ. Ví dụ : “Je parle français.” = “Tôi nói tiếng pháp.”

Trong tiếng pháp, câu phủ định có cấu trúc như sau: chủ ngữ + ne + động từ + pas + bổ ngữ. Ví dụ : “Je ne parle pas français.” = “Tôi không nói tiếng pháp.”

Ví dụ :

Ils chantent bien. = Họ hát hay.
Ils ne chantent pas bien. = Họ không hát hay.

Trước nguyên âm (a, e, i, o, u, y) hoặc “ h ” không phát âm, thì “ ne ” viết thành “ n’ ”. Ví dụ :

Tu habites à Paris. = Bạn cư ngụ ở Paris.
Tu n’habites pas à Paris. = Bạn không cư ngụ ở Paris.

Vous aimez le chocolat. = Bạn thích sôcola.
Vous n’aimez pas le chocolat. = Bạn không thích sôcola.

Để nâng cao kiến thức bài học ngữ pháp về phủ định, các bạn theo khoá học tiếng pháp : học cách đặt câu hỏi đóng và khoá học tiếng pháp: học nói về sở thích của mình.

Một khi bạn nắm vững bài học ngữ pháp về phủ định này, bạn có thể qua bài giảng tiếng pháp sau đây :

Bài học ngữ pháp số 9 : Tính từ miêu tả trong tiếng pháp

Bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học ngữ pháp khác bằng cách nhấp chuột vào đây. Như vậy, bạn có thể hoàn thiện việc học tiếng pháp của mình nhờ vào :

Các bài giảng tiếng pháp

Bài học giao tiếp bằng tiếng pháp

Xem thêm  Các bộ phận trên cơ thể và khuôn mặt trong tiếng Pháp

Bài học chia động từ tiếng pháp

Bài học từ vựng tiếng pháp

Chúng tôi thường xuyên đăng các bài học mới. Để có thông tin về bài đăng mới, hãy truy cập vào Youtube Flemotion : apprendre le français và vào trang Facebook Học tiếng pháp online

Leave a Reply

Your email address will not be published.