Sách nói: Suối nguồn – 15 (The Fountainhead) P.64 – P.67 – Vietnamese audiobook

—-Nghe toàn bộ các phần đã đọc tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaarNpgjmaPY1T4-Wd1xhXybf97fOkmam

—- Tiểu thuyết văn học
Tác giả: Ayn Rand
Nhà xuất bản Trẻ
(từ trang 64 – trang 67)


Tag liên quan đến Sách nói: Suối nguồn – 15 (The Fountainhead) P.64 – P.67 – Vietnamese audiobook

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,suối nguồn,the fountainhead,ayn rand,audio book,đọc sách,sách nói

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Âm điệu tiếng Pháp trong khi giới thiệu về bản thân | L' intonation en français

4 comments

  1. mình biết thế này là không phải, nhưng mà sao lâu có phần tiếp theo quá đi T_T

Leave a Reply

Your email address will not be published.