Sách nói: Suối nguồn – 20 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

Hơn một tuần viêm họng và ho như chim cuốc đến hôm nay mới thu thanh lại được cả nhà ạ. Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở và động viên Chi nha 🙂

Mời bạn nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết văn học Suối nguồn.
—- Nghe toànu bộ các phần đã đọc tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list…

—- Đăng ký (Subscribe) để nhận được thông báo khi có phần tiếp theo

—- Tiểu thuyết văn học
Tác giả: Ayn Rand
Nhà xuất bản Trẻ

– Laendler in C Minor Hess 68 par Kevin MacLeod est distribué sous la licence Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
Source : http://incompetech.com/music/royalty-…


Tag liên quan đến Sách nói: Suối nguồn – 20 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,tiểu thuyết,văn học,suối nguồn,ayn rand,the fountainhead,audio book,sách nói,đọc truyện

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Sách nói: Suối nguồn - 34 (The Fountainhead) - Vietnamese audiobook

2 comments

  1. ôi, quá lâu. Như vậy thì đến khi nào mới hết cuốn vậy Linh Chi ơi T_T ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.