Sách nói: Suối nguồn – 33 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook


Tag liên quan đến Sách nói: Suối nguồn – 33 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,tiểu thuyết,văn học,suối nguồn,the fountainhead,ayn rand,sách nói,audio book,vietnamese

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  BONJOUR - SALUT - AU REVOIR - MONSIEUR - MADAME - MADEMOISELLE --- nói thế nào cho hay? ^^

One comment

  1. Giọng đọc của bạn thực sự rất lôi cuốn, cảm ơn bạn rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published.