Sách nói: Suối nguồn – 36 (The Fountainhead) P.185 – P.192 – Vietnamese audiobook

—- Một phần hay!

—-Nghe toàn bộ các phần đã đọc tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list…

—- Tiểu thuyết văn học
Tác giả: Ayn Rand
Nhà xuất bản Trẻ
(từ trang 185 – trang 192)


Tag liên quan đến Sách nói: Suối nguồn – 36 (The Fountainhead) P.185 – P.192 – Vietnamese audiobook

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,tiểu thuyết,văn học,suối nguồn,the fountainhead,ayn rand,audiobook,sách nói

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Sách nói: Tiểu thuyết Suối nguồn - 28 (The Fountainhead) - Vietnamese audiobook

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.