Sách nói: Suối nguồn – 8 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

—-Nghe toàn bộ các phần đã đọc tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaarNpgjmaPY1T4-Wd1xhXybf97fOkmam

—- Tiểu thuyết văn học
Tác giả: Ayn Rand
Nhà xuất bản Trẻ
(phần tiếp theo)


Tag liên quan đến Sách nói: Suối nguồn – 8 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,suối nguồn,the fountainhead,đọc truyện,audio truyện,đọc sách,audio sách,sách nói

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  6 cách để phát âm được chữ R trong tiếng Pháp | 105 từ để luyện đọc

4 comments

  1. I really love this book, and today i love your voice too, i used my friend's account

Leave a Reply

Your email address will not be published.