Sách nói: Tiểu thuyết Suối nguồn – 22 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

– Đoạn nào kể về Cameron và Roark cũng thật xúc động…
– Mời bạn nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết văn học Suối nguồn.
—- Nghe toàn bộ các phần đã đọc tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaarNpgjmaPY1T4-Wd1xhXybf97fOkmam

—- Đăng ký (Subscribe) để nhận được thông báo khi có phần tiếp theo:

—- Tiểu thuyết văn học
Tác giả: Ayn Rand
Nhà xuất bản Trẻ


Tag liên quan đến Sách nói: Tiểu thuyết Suối nguồn – 22 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,tiểu thuyết,văn học,suối nguồn,ayn rand,the fountainhead,đọc truyện,audio book,sách nói

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Sách nói: Suối nguồn - 5 (The Fountainhead) - Vietnamese audiobook

2 comments

  1. đang nghe hay thì hết nhanh quá. mới chỉ đọc phần đầu à 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published.