Sách nói: Tiểu thuyết Suối nguồn – 27 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

– Mời bạn nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết văn học Suối nguồn (trang 129-136).
—- Nghe toàn bộ các phần đã đọc tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaarNpgjmaPY1T4-Wd1xhXybf97fOkmam

—- Đăng ký (Subscribe) để nhận được thông báo khi có phần tiếp theo:

—- Tiểu thuyết văn học
Tác giả: Ayn Rand
Nhà xuất bản Trẻ


Tag liên quan đến Sách nói: Tiểu thuyết Suối nguồn – 27 (The Fountainhead) – Vietnamese audiobook

Phát Âm Tiếng Pháp – Ngô Linh Chi,tiểu thuyết,văn học,suối nguồn,ayn rand,sách nói,audio book,the fountainhead

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  Sách nói: Suối nguồn - 10 (The Fountainhead) P.41 - P.44 - Vietnamese audiobook

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.