Tiếng Pháp sơ cấp-Bài 5: Chia động từ "être" (thì, là, ở) ✔

Tiếng Pháp sơ cấp-Bài 5: Chia động từ "être" (thì, là, ở) ✔


Tag liên quan đến Tiếng Pháp sơ cấp-Bài 5: Chia động từ "être" (thì, là, ở) ✔

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  L' alphabet Francais - French Alphabet

6 comments

  1. bạn dạy dễ hiểu quá , lại hài hước nữa cảm giác học không căng thẳng tí nào đem lại cảm giác hứng thú ^^

  2. Không có nguyên tắc làm sao mà chia được thầy giáo ơi? Những cái thầy đưa ra không phải quy tắc thì gọi là gì? Người ta gọi nó là các động từ có quy tắc đặc biệt (irregular verbs tức là động từ có quy tắc khác thông thường).

  3. Không có nguyên tắc làm sao mà chia được thầy giáo ơi? Những cái thầy đưa ra không phải quy tắc thì gọi là gì? Người ta gọi nó là các động từ có quy tắc đặc biệt (irregular verbs tức là động từ có quy tắc khác thông thường).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *