Truyện nói Tiếng Pháp trước khi ngủ- Số 1: Bé gà con muốn thấy biển (bản nghe rõ)

Truyện nói Tiếng Pháp trước khi ngủ- Số 1: Bé gà con muốn thấy biển (bản nghe rõ)


Tag liên quan đến Truyện nói Tiếng Pháp trước khi ngủ- Số 1: Bé gà con muốn thấy biển (bản nghe rõ)

Tự Học Tiếng Pháp,Tutorial

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

Xem thêm  300 cụm từ tiếng Pháp và tiếng Việt # 01

2 comments

  1. Ôi kiếm mãi mới ra video hay như thế này, thanks thầy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.