Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 3 : 690 Từ Vựng Tiếng Pháp Đơn Giản Cho Trẻ | Golearn

Nội dung và cách học:

Chuỗi video học từ vựng tiếng Pháp theo hệ thống, chủ đề. Nội dung trọng tâm của các phần học là giúp bạn luyện tập và ghi nhớ nhiều lần về từ vựng đó. Mỗi nội dung bao gồm 3 phần học:

Word Study: Học từ vựng qua hình ảnh và luyện nghe
Word Quiz: Bài kiểm tra chọn đáp án đúng cho từ vựng đã Học
Word Collection: Tổng hợp lại các từ vựng đã học, quan sát hình ảnh và ghi nhớ một lần nữa

– Các bạn có thể học mỗi lúc 100 từ vựng để ghi nhớ tốt hơn nhé:
+ Phần 1 : 00:05
+ Phần 2 : 41:12
+ Phần 3 : 1:22:22
+ Phần 4 : 2:03:39
+ Phần 5 : 2:44:16
+ Phần 6 : 3:28:32
+ Phần 7 : 4:10:03

✪ Nội dung có thể bạn quan tâm:
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 1: 1890 Từ Vựng Tiếng Pháp Đơn Giản Về Tự Nhiên | Golearn
https://youtu.be/bcdrFkBAG64
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 2 : 1470 Từ Vựng Tiếng Pháp Về Con Người | Golearn
https://youtu.be/lsjh_aX3Z7A
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 3 : 690 Từ Vựng Tiếng Pháp Đơn Giản Cho Trẻ | Golearn
https://youtu.be/oPxOHznByJQ
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 4 : 1180 Từ Vựng Tiếng Pháp Cho Học Sinh Tiểu Học | Golearn
https://youtu.be/cSnZmMMS5mE
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 5 : 360 Từ Vựng Tiếng Pháp Về Động Vật | Golearn
https://youtu.be/u4J2Yg0hC3o
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 6 : 500 Từ Vựng Tiếng Pháp Siêu Tốc | Golearn
https://youtu.be/CM2wCjuMqGg
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 7 : 450 Từ Vựng Tiếng Pháp Dễ Ghi Nhớ | Golearn
https://youtu.be/eUyldyUzSpE
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 8 : 790 Từ Vựng Tiếng Pháp Cho Học Sinh Trung Học | Golearn
https://youtu.be/CmaeXBgio44
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 9 : 400 Từ Vựng Tiếng Pháp Dễ Thuộc Nhất| Golearn
https://youtu.be/EEWAtUrTnG8
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 10 : 400 Từ Vựng Tiếng Pháp Cho Người Đi Làm | Golearn
https://youtu.be/wmPyt486pvU
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 11 : 410 Từ Vựng Tiếng Pháp Cho Người Lười | Golearn
https://youtu.be/5kANg5IFdHI
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 12 : 1530 Từ Vựng Tiếng Pháp Hay Mỗi Ngày | Golearn
https://youtu.be/UZrOM7dQGDQ
Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 13 : 480 Từ Vựng Tiếp Pháp Cho Sinh Viên | Golearn
https://youtu.be/-qLJFq31wIo

Xem thêm  Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 6 : 500 Từ Vựng Tiếng Pháp Siêu Tốc | Golearn

Đừng quên bấm SUBCRIBE để có thể xem thêm nhiều video hấp dẫn nữa nhé!
https://www.youtube.com/channel/UCWZVd1bmppDiHb2hix31Cgw?view_as=subscriber

#tuvungtiengphap
#tuvungtiengphapgiaotiep
#tuvungtiengphapcoban
#tuvungtiengphapchotre
#tuvungtiengphapdenho
#tuvngtiengphapdenhat
#tuvungtiengphapchobe
#tuvungtiengphaplop1
#tuvungtiengphapchonguoidilam
#tuvungtiengphapcanthiet
#cachhoctiengphap
#huongdanhoctiengphap
#hoctiengphaptainha
#tuhoctiengphap


Tag liên quan đến Từ Vựng Tiếng Pháp | Phần 3 : 690 Từ Vựng Tiếng Pháp Đơn Giản Cho Trẻ | Golearn

học tiếng pháp,#tuvungtiengphap,#tuvungtiengphapgiaotiep,#tuvungtiengphapcoban,#tuvungtiengphapchotre,#tuvungtiengphapdenho,#tuvngtiengphapdenhat,#tuvungtiengphapchobe,#tuvungtiengphaplop1,#tuvungtiengphapchonguoidilam,#tuvungtiengphapcanthiet,#cachhoctiengphap,#huongdanhoctiengphap,#hoctiengphaptainha,#tuhoctiengphap,#tiengphapcoban,#hoctiengphaponline,#tiengphapthongdung,#tiengphapchonguoidilam,#tiengphap,#tiengphapcanghinho

Xem thêm các video khác tại tiengphaponline.com

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.